Gå til hovedindhold

Prototype udvikling og fremstilling

Hulmønstereksperimentplade til hurtig udvikling af funktionelle prøver (proof-of-concept) og prototyper

Hulmønstret eksperimentsprintkort: De bruges ofte i elektronik til at udvikle funktionelle prøver (proof-of-concept) og tidlige prototyper.

Desuden kan de omfattende designes og simuleres i specielle softwareløsninger inden fysisk brug.

Kort fortalt

Ved udvikling af de første testmodeller kan grundlæggende gennemførlighed ofte testes med relativt enkle midler, og forskellige fremgangsmåder til implementering kan afprøves.

I mange projekter begynder praktisk udvikling med en funktionel model (proof-of-concept), som er en meget rudimentær testmodel og derefter udvikles til en mere sofistikeret prototype.

Til denne første tilgang kan hulmønstret eksperimentsprintkort bruges i elektronik.

Reiner Christophersen, Udvikler

Prototypeudvikling og -produktion hos AMS

Hos AMS udvikler og fremstiller vi prototyper fra forskellige discipliner.

En prototype (fra gr. "Protos", "den første" og "typos", "archetype" eller "model") i teknisk sammenhæng skal forstås som en eksperimentel model for et designet eller testet produkt eller komponent.

Denne model er allerede funktionel med hensyn til de formål, der skal testes, men er ofte forenklet i sammenligning med det endelige produkt eller komponent. Imidlertid kan prototypen (i vid udstrækning afhængigt af udviklingsniveauet for prototypen) allerede i det store og hele svare til eksternt og / eller teknisk eller funktionelt til slutproduktet.

Entwicklung - Rapid Prototyping - Halterung für eine Vergrößerungslinse

Mål for udvikling og fremstilling af prototyper

Målene med at udvikle og fremstille prototyper kan være af forskellige typer: Ofte er det vigtigt at udforske tekniske muligheder, at teste designets egnethed med hensyn til dem og kontrollere accept af eventuelle senere brugere - for eksempel med hensyn til betjening, håndtering og design.

Som regel tjener den viden og den erfaring, der er opnået i forbindelse med en prototype, allerede til at opnå seriemodning og sigter således allerede mod forberedelsen af ​​en senere serieproduktion.

Det primære anvendelsesområde for prototyper er således den praktiske støtte til produktudvikling, hvorved andre anvendelsesområder også er mulige, fx illustrering af koncepter gennem individuelle stykker, der vises (f.eks. I arkitektur), designudkast (designundersøgelser) og mere.

Tværfaglig prototypeudvikling og -produktion hos AMS

Hos AMS udvikler og fremstiller vi både elektriske og fysiske og mekaniske prototyper (modeller af komponenter og samlinger) samt kombinationer af begge discipliner som prototyper af systemer og tekniske løsninger.

Inden for elektronik-området designer vi oprindeligt prototyper ved hjælp af computere og tester dem udførligt i simuleringer. Derefter fremstilles de som individuelle stykker til yderligere test og op til 0-serien. Vi holder allerede øje med serieproduktionen og er allerede klar til serieproduktion, da vi normalt allerede udfører prototypeproduktion på de placeringsmaskiner, der bruges i serieproduktion.

Vi designer funktionelle prøver (proof-of-concept) til hurtige indledende forsøg i prototypudviklingen af ​​elektronik - og især i de tidlige stadier af produktudviklingen.

Yderligere information om prototypeudvikling inden for elektronik kan findes her: //Elektronikudvikling

Yderligere information om produktion af prototype inden for elektronik kan findes her: //Produktion af elektronik

Vi designer og fremstiller fysiske og mekaniske prototyper i vores interne mekanikafdeling. //Mekanik

Hos AMS bruger vi også moderne metoder til udvikling og fremstilling af prototyper.

 

Prototype
Entwicklung - Rapid Prototyping - diverse Prototypen

Modern udvikling og produktion af prototyper

Hos AMS bruger vi forskellige metoder til modern udvikling og produktion af prototyper.

Eksempler på dette er hurtig prototyper i udviklingen af ​​fysiske og mekaniske arbejdsemner og hurtig kontrolprototype (RCP) i kontroludvikling.

Du kan finde mere information her: //Rapid Prototyping //Rapid Control Prototyping

Relateret indhold

Rapid Control Prototyping (RCP)

Elektronik Entwicklung Simulation mit LTSplice

Prototypeudvikling inden for elektronik er steget betydeligt i de senere år, især som et resultat af teknologisk fremgang og nye metoder.

Rapid Control Prototyping (RCP) er en avanceret og smidig metode til regulerings- og styreenhedsudvikling, som yderligere understreger modellering og simulering.