Gå til hovedindhold

Rapid Control Prototyping (RCP) – moderne styreenhedsudvikling hos AMS

Elektronik Entwicklung Simulation mit LTSplice

Kort fortalt

Prototypeudvikling inden for elektronik er steget betydeligt i de senere år.

På denne måde opnås resultater hurtigere, og udviklingsmetoder kan afprøves hurtigt.
Der har været en betydelig ændring i styreenhedsudviklingen. I dag foregår dette meget mere i udviklings- og simuleringsmiljøer end tidligere.
På denne måde kan alle tænkelige scenarier køres igennem, før en styreenhed rent faktisk er designet og programmeret.

Holger Carstensen, Udvikler

Rapid Control Prototyping – Computerstøttet styreenhedsudvikling og -test i simuleringsmiljøer

I regulerings- og styreenhedsudvikling bruger vi den computerstøttede designmetode Rapid Control Prototyping til hurtig kontrol af prototyper.

Til dette formål beskriver og modellerer vi systemet, der skal automatiseres dynamisk, fremstiller først regulerings- og styreenhedsdesignet baseret på modeller og implementerer det derefter på selve styreenheden.

Vi tester først løsningen computerstøttet i et simuleringsmiljø og derefter på selve kontrolenheden.

Elektronik Entwicklung Simulation IC NE555 mit LTSplice

Fordele ved Rapid Control Prototyping (RCP)

Den agile tilgang med Rapid Control Prototyping giver betydelige fordele sammenlignet med klassiske metoder og proceduremodeller.

Rapid Control Prorotyping forenkler således udviklingsprocessen, og de individuelle udviklingstrin kan lettere gennemføres.

På denne måde kan de stadig mere komplekse opgaver opdeles på en mere målrettet måde og løses mere effektivt.